תקנון

תקנון מגן-עיניי

הוראות שימוש

–           בשימוש הראשוני יש להשתמש במכשיר עד שהסוללה תתרוקן כמעט לגמרי, ואז להטעינה כשהמכשיר כבוי.

–           יש להימנע משימוש במכשיר עם סוללה חלשה עד שיתכבה מאליו.

–           בכדי לשלוף את הסוללה יש לכבות את המכשיר תחילה, להמתין מספר שניות ורק אז להוציאה.

–           יש להשתמש בכבל טעינה מקורי של המכשיר בלבד.

–           מומלץ לגבות את הנתונים שלך ע"י אפליקציית גיבוי או כרטיס זיכרון חיצוני.

 

הוראות בטיחות

 

 1. אין לחבר את כבל החשמל למקור חשמל פגום.

 2. יש להשתמש בכבל החשמלי המקורי אשר סופק עם המוצר. אין להשתמש בכבל חשמלי קרוע, חתוך או פגום.

 3. יש להקפיד על חיבור המוצר לשקעי חשמל סטנדרטים המספקים מתח שאליו מותאם המוצר.

 4. לפני ניקוי המוצר יש לנתקו מזרם החשמל.

 5. יש לנקות את המוצר במטליות שאינן מכילות אלכוהול, אין לנקות את המוצר בחומרי ניקוי כימיקלים או עם נייר גס.

 6. אין להשתמש במוצר בסמוך לאביזרים הגורמים לעיוותים, כגון: מגנטים, רמקולים, קו מתח חשמלי, שנאים וכו’..

 7. אין להניח את המכשיר במקום שעלול להתחמם, כגון ברכב מוחנה, או על החלון הקידמי של הרכב לזמן רב במשך היום.

 

תוקף אחריות

 

 1. האחריות על פי תעודת אחריות זו תהא בתוקף על פי מספר הIMEI של המכשיר, יודגש כי האחריות על פי תעודת אחריות זו תהא בתוקף עבור המוצר בלבד שיובא על ידינו (”מוצר” – מכשיר סלולרי כפי שנמסר בעת הרכישה בלבד, ואינה כוללת סוללה, מטען ואביזרים נלווים אחרים), ולמשך 12 חודשים בלבד מהיום שנרכש מהיבואן.

 2. תעודת אחריות זו ממצה ומפרטת את מלוא חיובינו כלפיך, מעבר לאמור בתעודת האחריות לא ניתנת לך כל אחריות או הבטחה בכל הנוגע למוצר.

 3. האחריות תהיה בתוקף אך ורק לאחר מילוי כל הפרטים הנמצאים בגבה, יודגש כי אם יחסר אחד מן הפרטים, או ימצא כוזב, תוסר אחריות היצרן מהמכשיר.

 

התחייבות מוצר

 

 1. אנו נתקן או נחליף על פי שיקול דעתנו המוחלט, ללא תשלום, בעצמינו או באמצעות אחר מטעמינו, כל קלקול במוצר, או את המוצר עצמו או כל חלק ממנו, ובלבד כי המוצר בשלמותו, יימסר בתוך תקופת האחריות לתחנת השירות או נקודת המכר, יובהר כי החלפה כלשהי (הן של המוצר כולו והן של כל חלק ממנו) לא תביא להארכה כלשהי של תקופת האחריות לגבי המוצר בכללותו, יובהר כי אנו נספק בתשלום, אשר יקבע על פי שיקול דעתנו ואשר יעודכן מעת לעת חלקי חילוף לשם תיקון המוצר במידה והתקלה אינה במסגרת האחריות.

 2. היה ומסיבה כלשהי לא נצליח לבצע תיקון/החלפה מתאימים, כי אז הסעד היחיד לו תהיה זכאי הוא החלפה של המוצר במוצר שיהיה חדש, זה או מסוג ואיכות דומים ושווי ערך, או נשיב לך את התמורה ששולמה על ידך עבור המוצר, כשהיא צמודה למדד המחירים לצרכן מיום רכישת המוצר ועד יום ההחזר, הכל על פי שיקול דעתנו המוחלט והכל כנגד קבלת המוצר לידינו והעברתו לבעלותנו (כשהוא במצב טוב ותקין – למעט הקלקול – וללא זכויות צד ג’ כלשהן) והכל בתנאי שהמוצר במסגרת תקופת האחריות. מוסכם ומובהר בזה כי למעט אם תחול עלינו החובה המפורשת על פי הדין, חובת ההחלפה של המוצר לא תהיה במוצר חדש, אלא במוצר במצב דומה.

 3. אנו נתקן את המוצר לא יאוחר מ-14 ימי עסקים מיום הגעתו של המוצר לתחנת המעבדה.

 

 

 

סייגים להתחייבות

 

 1. החיובים המוטלים עלינו על פי כתב אחריות זה לא יחולו אם יתברר כי הקלקול נגרם כתוצאה מאחת הסיבות שלהלן:

 

– נזק מכוון

– כוח עליון

– פעולה (לרבות מחדל) בזדון או ברשלנות

– שימוש ותחזוקה לא נאותים או שימוש ותחזוקה שלא על פי הוראות השימוש, לרבות צריבה במסך

– נפילה, מכה, תאונה, חבלה, שינוי ונגיעה בתיקיות מערכת, שינוי במספר הסידורי, טיפול במוצר שלא על ידי מעבדתנו

– פעולה של תוכנות וירוס

– מגע עם נוזלים, לחות, אבק, חול, לכלוך, שאריות מזון וכו'..

– חשיפה לתנאי טמפרטורה שאינם תואמים לתכונות המוצר כאמור בהוראות שימוש

– שינויי מתח ואספקת חשמל בלתי סדירה או שימוש במטען לא מקורי

– עקב תפקוד פגום של הרשת הסלולארית

– שילוב אביזרים שאינם מקוריים

– נזקים קוסמטיים, נזקי פלסטיק, נזקי רטיבות וקורוזיה

– הקשת קוד פתיחה שגוי, פתיחת ונעילת מכשיר שלא כדין

– נזקים כתוצאה מבלאי לא סביר

 1. בכל אחד מהמקרים לגביהם לא מוטלת עלינו חובת התיקון/ההחלפה ללא תשלום, כאמור בתעודת אחריות זו, אנו נהיה רשאים לתקן את המוצר ואת/ה תהיה חייב/ת בתשלום הוצאות ההובלה, התיקון או ההחלפה, כפי שייקבע על ידינו. עם מסירת המוצר לידינו ניתנת הסכמתך המפורשת לביצוע התיקון והתשלום כנ”ל.

 2. מובהר בזאת כי תקלות מסך מכל סוג שהוא אינם נכללים במסגרת האחריות בשום מקרה (כגון שבר, קורוזיה, מסך לבן/שחור, פסים, בעיות טאצ’ וכו’..)

 3. אספקת המכשיר ואיסופו למטרת תיקון או לאחר תיקון או בכל מקרה הינה על חשבון ובאחריות הלקוח בלבד.

 

פטור מאחריות

 

 1. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, מובהר כי בשום מקרה לא תהיה לנו אחריות כלשהי (בין בעילה חוזית, בין בעילה נזיקית ובין בכל עילה אחרת כלשהי) לרבות בגין אלו מהנזקים המפורטים להלן: אובדן או נזק לנתונים ו/או לחומר כלשהו ו/או לתוכנה אשר היו שמורים ו/או מותקנים על גבי המכשיר.

 

כשרות המכשיר

 

 1. "אפליקציות מוגנות" באישור ועדת הרבנים שליט"א נמצאת בפיקוח שוטף של האפליקציות הנמצאות בה, יחד עם זאת אין הבעלים לוקח אחריות כלשהי על השימוש באפליקציות או על התוכן המתעדכן בהם, אלא האחריות היא על המשתמש בלבד! במידה ונתקלת בבעיה כלשהי אנא שלח/י מייל ב"צור קשר" הנמצא בתפריט האפליקציה (למעלה). באפליקציית הוואטס אפ נעשים שינויים בתדירות גבוהה-אנו עושים כל מאמץ כדי להכשיר את האפליקציה אך אין לנו שום התחייבות לכך! יתכן מצב שאי אפשר להכשיר את הוואטס אפ ודבר זה לא יהווה עילה לביטול עסקה והחזר כספי. אין אפשרות לשלוט על התכנים המועברים בוואטס אפ והם על אחריות הלקוח בלבד!!

 2. שימושך במכשיר מביע את הסכמתך כי במידה וימצאו פרצות במכשיר, או כל שימוש בו שלא על פי רוח חכמי ישראל, הינם על אחריות המשתמש בלבד, וכי לא תהיה לו כל טענה כלפי היצרן ו/או הספק על המכשיר או על האפליקציות הנמצאות בו.

 3. שירות הלקוחות יענה על צורכי הלקוחות, יחד עם זאת אין כל מחויבות לספק תמיכה טכנית או תמיכה אחרת כגון סיוע, מענה לשאול מסוג “כיצד לבצע” ושאלות הנוגעות להתקנה ולהגדרות תצורת המוצר.

 4. – התוכנה מגיעה בשני מסלולי הגנה  -מסלול אחד הינו חיבור חד פעמי ולמכשיר טלפון אחד בלבד(לא מספר).אין אפשרות להעביר חיבור מטלפון לטלפון. טלפון חדש/אחר יחויב בחיבור מחדש.

  -אין החזר כספי על התקנת תוכנת מגן עיניי במכשיר הטלפון.

  -בקניית טלפון חדש הכולל את תוכנת מגן עיניי:

  א. תינתן אפשרות להחזיר את הטלפון תוך 48 שעות מרגע הקניה וזה עם קיזוז של 5% עמלה מסכום הקניה המלא ולאחר מכן קיזוז סכום של 650₪(עלות חיבור) וזאת בתנאי שהמכשיר תקין לחלוטין ובאריזתו המקורית בלבד ולאחר בדיקה מקיפה של טכנאי מגן עיניי.

  ב. במקרה של החזרה/החלפת טלפון הכולל את תוכנת מגן עיניי לאחר 48 שעות מרגע הקניה ועד 30 יום מיום הקניה- יינתן זיכוי על המכשיר בניכוי עלות ההתחברות בסך650 ₪ וזאת לאחר בדיקה מקיפה של הטלפון באריזתו המקורית.

  מסלול שני – דמי מנוי חודשיים הכוללים דפדפן

  עלות חיבור חד פעמית 150 שח ודמי מנוי חודשיים הכוללים דפדפן מסונן בעלות של 35 שח לחודש – רכישת מנוי זה הינו לשנה מינימום (כל שנה מתחדש המנוי) וניתן לשלם שנה מראש סך של 420 שח.

  לקוח המעוניין להתנתק במהלך השנה צריך להשלים את דמי המנוי שנשארו לו מזמן החיבור ועד השלמת השנה.

  הדפדפן המסופק הינו של חברת נטספרק ונעשה בשיתוף פעולה עם מגן עיניי – מגן עיניי אינה אחראית על התכנים המועברים והמסופקים ע"י הדפדפן.

  לקוח שירצה להתנתק מהתוכנה ע"י טכנאי מגן עיניי – עלות הניתוק הינה 150 ₪ (ניתוק יכול להיעשות אך ורק ע"י טכנאי מוסמך).

  כל המשלוחים הינם על חשבון הלקוח!